İnşaat Projesi Yönetimi

Proje Yönetimi; uygun tekniklerin, araçların, yeteneklerin ve bilginin kullanılarak inşaat projelerinin planlanması, organize edilmesi, gözetim & denetimi, kontrol edilmesi ve yürütülmesi süreçlerinin tamamıdır. Zaman, bütçe ve kalite üçgeninde proje kaynaklarının kontrollü şekilde kullanılarak projenin öngörülen sürede, tahmin edilen bütçeyi aşmadan ve hedeflenen kalitede bitirilmesini sağlamak proje yönetiminin esas amacıdır.

Bir projenin başarılı olarak tanımlanması zaman, bütce ve kalite üçgenindeki parametrelerin proje tamamlandığında, proje başlangıcında öngörülen değerlerde olup olmaması ile nitelendirilebilir.

Zeren GYO olarak; proje kapsamının açık bir şekilde ifade edilmesi, uygun proje stratejisinin seçilmesi, müşteri talebinin ve ihtiyacının iyi tanımlanması, projenin planlanmasında ve uygulama süreçlerinde projedeki tüm paydaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin doğru şekilde karşılanması, paydaşlar arasında sağlıklı bir iletişim yonteminin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi, projeye uygun organizasyon yapısının oluşturulması, projenin kapsam, kalite, zaman, bütçe, kaynaklar ve riskleri gibi kısıtlayıcı parametreleri arasında dengenin kurulmasını sağlıyoruz. Ayrıca tesisin İşletme Koşullarının da öncelikle dikkate alarak çalışıyoruz.