Proje Geliştirme

Zeren GYO olarak proje geliştirme sürecimiz; son kullanıcının beklenti ve talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen analıizler sonucu, seçilen doru lokasyondaki arsanın yatırım yalıtım ve fırsatlarını bularak, finansman ve proje tasarımını, yapım, yönetim sürecini en etkili şekilde yönetiyoruz.

Yatırım fırsatları, önerilen proje boyutu, türü ve karması, imar şartları, sosyal ve ekonomik göstergeler, geliştirme programı, finansman maliyetleri, satış ve kiralama fiyatları ve hızı, portföy dengesi ile getiri performansı gibi yatırım performans kriterlerine göre proje yürütülür.

Sonuçların şirket yatırım kriterlerine uygun olması halinde kapsamlı bir fizibilite analizi gerçekleştirilir. Şirket fizibilite ve raporlara dayalı olarak ve gerekli görülen analizler ve değerlendirmeler ışığında her bir yatırım fırsatını detaylı olarak incelenir ve yapılacak tüm yeni yatırımlar Yatırım Komitesi’nin onayına ve Yönetim Kurulu’nun kararına tabii tutulur.